Hlavná stránka
Aku náradie Elektrické náradie Les a záhrada Zváračské náradie Vzduchotechnika a kompresory Meracia technika Stavebná technika Generátory a elektrocentrály
Domov   Články   Profil firmy   Obchodné podmienky   Kontakt   
 Rozšírené vyhľadávanie > 
Výrobcovia
INFORMÁCIE A PONUKY
» Akciové produkty » Novinky » Kategórie produktov » Výrobcovia produktov » Ako nakupovať ? » Obchodné podmienky » Reklamačný poriadok » Ochrana osobných údajov
Aktuálne články

Katalóg Bosch - Profi

Najsledovanejšie

Set 5 strojů 10,8 Li-Ion

image GSR 10,8-2-LI • Typ akumulátora: Li-Ion ...

0.00 EUR s DPH

Hĺbkové čerpadlo AL-KO TDS 1001/3

image Číslo produktu 112832 EAN400371804279 5 ...

0.00 EUR s DPH

Hĺbkové čerpadlo AL-KO TBP 3300/7

image Číslo produktu 112311 EAN400371803388 5 ...

0.00 EUR s DPH

Hĺbkové čerpadlo AL-KO TBP 4800/8

image Číslo produktu 112310 EAN400371803387 8 ...

0.00 EUR s DPH

Rotavátor Kursk

image 1 - rýchlostná prevodovka trubkové spája...

0.00 EUR s DPH

Robix 156 DM

image motorBriggs&S tratton 625 seriesTM zdvih...

549.00 EUR  s DPH
0.00 EUR s DPH

Kontaktné údaje

Tešíme sa na Vás na adrese:

Gemer invest s.r.o.
Nová 2
97901 Rimavská Sobota
Volajte:
Pevná linka:
tel047 5633111
Fax
tel047 5633111
Mobil
tel+421 905 710 762
Píšte:
E-mail
ekorunamarket@korunamarket.sk
http://www.ubytovanie.rimava.sk/
http://www.hotel-carrera.sk/
Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

 

Článok II
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, kde daný si daný tovar zaobstaral nasledovne:

-          bezodkladne po zistený vady oznámi predávajúceho e-mailom alebo listom: typ výrobku, výrobné číslo, dátum zakúpenia a popis závady

-          do 24 h (v pracovné dni) spotrebiteľovi budú oznámené informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k bydlisku spotrebiteľa alebo iný postup doporučený predajcom)

-          spotrebiteľ na základe týchto pokynov pošle na určenú adresu reklamovaný tovar spolu so záručným listom (ak bol vydaný pri nákupe) s dokladom o nákupe a s popisom závady.

Vo vlastnom záujme je potrebné aby spotrebiteľ zasielal reklamovaný produkt na adresu určenú predajcom, v prípade automatického zasielania späť k predajcovi (namiesto autorizovaného servisu) dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.

 

Článok III
Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak

  • spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
  • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
  • reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
  • sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

 Predávajúci nezodpovedá za vady:

  • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru z dôvodu poškodenia tovaru,
  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
  • spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
  • spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Predávajúci sa snaží vybaviť reklamáciu k spokojnosti zákazníka v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru na predávajúcim určenú adresu.

 

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky.

Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

 

Článok V
Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

  • na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
  • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu.

 

 

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 


V Rimavskej Sobote, dňa 01.apríla 2013

Gemer Invest, s.r.o., Nová 2
979 01 Rimavská Sobota

prevádzka KORUNA MARKET, s.r.o.,Nová 2, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 31630952, IČ DPH: SK2020471145, vložka: 2793/S

*


© Gemer Invest s.r.o., Železiarstvo Rimavská Sobota, Náradie Rimavská Sobota vytvorené redakčným systémom © MiBe ESHOP 2013, 32